Bloghttp://kamenec.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskO ľudskej dôstojnosti (kamenec)Dôstojnosť je výrazom uvedomenia si všetkých vrstiev ľudského bytia – v tej zložitosti, ktorá robí život takým bohatým, zaujímavým i ťažkým.  Mon, 12 Dec 2016 00:00:00 +0100http://kamenec.blog.sme.sk/c/441627/o-ludskej-dostojnosti.html?ref=rssPocit vlastnej hodnoty (kamenec)Učíme naše detí prehrávať? Vieme to aj mi, dospelí, rodičia? Živote nie je len úspech a sláva. Ale aj prehra, pád, neúspech, či aj výsmech.Thu, 05 Apr 2012 08:57:54 +0200http://kamenec.blog.sme.sk/c/295385/Pocit-vlastnej-hodnoty.html?ref=rssKedy začať hovoriť so synom ako „muž s mužom“? (kamenec)Keď syn dosiahne 12 až 13 rokov, sadnite si s ním a otvorene sa porozprávajte o zmenách, ktoré sprevádzajú pubertu, ale aj jeho zodpovednosti v tomto veku. Ak je to možné, so synom by sa mal porozprávať otec a dcérou matka. Väčšina rodičov si uvedomuje, že musia podrobne hovoriť so svojou dcérou o menštruácii ako začiatku jej pohlavnej zrelosti. Je len prirodzené, že táto úloha pripadne matke a my muži sme od takéhoto rozhovoru uchránení. Ale často za zabúda na to, že by sme sa mali porozprávať so svojím synom o pohlavnej zrelosti, o prvej polúcii. To je úloha otca!Mon, 02 Apr 2012 19:24:46 +0200http://kamenec.blog.sme.sk/c/295134/Kedy-zacat-hovorit-so-synom-ako-muz-s-muzom.html?ref=rssAj otec sa musí narodiť (kamenec)Tehotenstvo vplýva na ženu a na nenarodený život viac, ako sa možno spočiatku nazdávame. Ale aj manžel musí byť úprimný, zverovať sa jej so svojimi obavami a starosťami, ktoré vplývajú zo zmien v spoločnom živote.Fri, 30 Mar 2012 23:38:37 +0200http://kamenec.blog.sme.sk/c/294889/Aj-otec-sa-musi-narodit.html?ref=rssRodina, ktorá formuje a buduje (kamenec)Rodina by mala obsahovať predovšetkým citovosť. Deti, ktoré vyrastajú a nedostáva sa im citu trpia týmto nedostatkom  do konca života. Rodičia často nemajú na svoje deti vôbec čas. Dieťa len počuje: "daj pokoj, nezavadzaj tu, nemám čas, neotravuj nás..." V srdci dieťaťa sa utvorí prázdne miesto. Miesto, ktoré nikto nikdy nenaplní. Mnoho ľudí si však myslí, že rodina -  utvoriť ju je to najdôležitejšie. Môj názor je, že biologicky stvoriť dieťa, ktoré je súčasťou rodiny je to najjednoduchšie. Postarať sa však o ňu, dať jej pevné základy, zabezpečiť ju po finančnej, sociálnej a duchovnej  stránke je omnoho dôležitejšie a veľmi náročné.Wed, 28 Mar 2012 22:34:16 +0200http://kamenec.blog.sme.sk/c/294714/Rodina-ktora-formuje-a-buduje.html?ref=rssOspravedlniť sa... (kamenec) Ak sa niekomu ospravedlním za svoje konanie, očistím nielen svoj vzťah k postihnutému, ale zároveň aj svoje svedomie. Namiesto nedbalosti, ľahostajnosti nastúpila zodpovednosť. Hlásim sa k svojmu skutku a zároveň ho klasifikujem ako nesprávny, zlý. Tým sa vyznám z istej mravnej hodnoty a prihlásim k tomu, čo organizuje moje vedomie a sebavedomie.Tue, 27 Mar 2012 23:48:07 +0200http://kamenec.blog.sme.sk/c/294624/Ospravedlnit-sa.html?ref=rssPrávom a spravodlivosťou k demokracii aj komunikačnou cestou (kamenec)„Právom a spravaodlivosťou k demokracii aj komunikačnou cestou" V dialógu štátu s občanmi je stále veľa rušivých momentov. „Dialóg je dielom ľudí, nie techniky" Čelní predstavitelia štátu a občania - voliči sa musia učiť vzájomne komunikovať a načúvať.   Zaujatie novými technológiami zatlačilo do úzadia všeobecné problémy komunikácie, najmä v súhru jej oboch metód - klasickej a modernej, elektronickej. Komunikácia štátu a občana - voliča sa dostala mimo zorný uhol politiky, vedy i samotného štátu, a to napriek tomu, že význam ako aj dôsledky jej zanedbávania sa nám každú chvíľu citeľne pripomínajú.Sun, 19 Feb 2012 11:36:53 +0100http://kamenec.blog.sme.sk/c/290214/Pravom-a-spravodlivostou-k-demokracii-aj-komunikacnou-cestou.html?ref=rss